REFUNDACJA LEKÓW

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do zapoznania się z szczegółami naszego szkolenia  „REFUNDACJA LEKÓW – aktualna sytuacja i widoczne trendy”.

Ostatnie zmiany legislacyjne w zakresie refundacji, wprowadziły do polskiego systemu prawnego całkowicie nowe rozwiązania bądź też zmieniły obowiązujące już mechanizmy. Co więcej, aktualnie procedowana nowelizacja ustawy o refundacji przewiduje szereg zmian systemowych, które mogą mieć istotny wpływ na finansowanie leków w Polsce.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa na powyższe szkolenie, które pozwoli na bliższe przyjrzenie się nie tylko zmianom, które weszły już w życie, ale także pozwoli na omówienie regulacji, które mogą pojawić się w niedalekiej przyszłości. Szkolenie rozpocznie się od wprowadzenia, w ramach którego zostaną omówione podstawowe założenia systemu refundacji. Następnie prelegenci opowiedzą m. in. o refundacji nowych technologii lekowych tj. o wysokiej wartości klinicznej i o wysokim poziomie innowacyjności (regulacja wprowadzona przez Ustawę o Funduszu Medycznym) czy też o zmianach w zakresie Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych. Dodatkowo, prawnicy DZP przedstawią najważniejsze postulaty nowelizacji ustawy o refundacji.

Szkolenie prowadzone przez specjalistów DZP pozwoli uczestnikom na zapoznanie się z najistotniejszymi trendami z zakresu refundacji. Uczestnicy oprócz wiedzy czysto teoretycznej, uzyskają także praktyczne informacje odnoszące się do tematów poruszanych podczas szkolenia.

Termin:

Szkolenie odbędzie się 24 lutego, w godzinach od 10.00-ok 15.30

Prowadzący:

  • Jolanta Wojtaś Prawnik w Kancelarii DZP
  • Adam Ekk- Cierniakowski Prawnik w kancelarii DZP

(Pełne notki prelegentów znajdują się w załączonym przeze mnie programie)

Formuła:

  • online – platform Clickmeeting, działającej w oparciu o przeglądarkę internetową- nie trzeba instalować oprogramowania zewnętrznego

Główne zagadnienia szkolenia:

  • Podstawowe założenia systemu refundacji
  • Refundacja nowych technologii lekowych (o wysokiej wartości klinicznej i o wysokim poziomie innowacyjności) – nowy tryb wprowadzony przez Ustawę o Funduszu Medycznym.
  • Projekt nowelizacji ustawy o refundacji (UD 226). Opis najistotniejszych zmian.

Koszt szkolenia

Dla szkolenia w formule online koszt udziału jednej osoby wyniesie 1450zł netto(jedno stanowisko).

PRELEGENCI

Jolanta Wojtaś, Prawnik w Kancelarii DZP Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym oraz prawie medycznym i ochrony zdrowia, szeroko rozumianymi jako Life Sciences. Świadczy bieżące doradztwo prawne w szczególności w zakresie refundacji oraz reklamy produktów leczniczych. W kancelarii DZP pracuje od ponad roku. W trakcie dotychczasowej kariery zawodowej doradzała również firmom farmaceutycznym oraz podmiotom leczniczym i gabinetom lekarskim działającym w publicznym, jak i prywatnym systemie opieki zdrowotnej.

Adam Ekk- Cierniakowski, Prawnik w Kancelarii DZP Na co dzień zajmuje się głównie bieżącą obsługą firm farmaceutycznych oraz innych podmiotów zajmujących się ochroną zdrowia. Wspiera przedsiębiorców na każdym etapie postępowania refundacyjnego. Oprócz doradztwa w zakresie prawa farmaceutycznego, zajmuje się również doradztwem regulacyjnym i legislacyjnym. W kancelarii DZP pracuje od ponad trzech lat.

Pozostaję do Państwa dyspozycji

Ewelina Potocka
Zespół EduPharm 
tel.22 252 10 86
kom:660 815 478 

www.edupharm.pl