prawo-ochrony-srodowiska

OchronaSrodowiska

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dedykowane aktualnym wyzwaniom i regulacjom prawnym dotyczącym ochrony środowiska w przemyśle farmaceutycznym.

Celem spotkania jest nie tylko omówienie istotnych przepisów szczególnych i ich wpływu na działalność przedsiębiorstw farmaceutycznych, ale również praktyczne przygotowanie uczestników do efektywnego zarządzania odpadami i spełniania nowych obowiązków regulacyjnych.

Program szkolenia obejmuje szeroki zakres tematów, od podstawowych pojęć związanych z odpadami, poprzez szczegółową analizę obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych podmiotów działających w branży, aż po omówienie nowych przepisów i trendów mających na celu promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym.

11.06.2024

termin

11.06.2024
Online

formuła spotkania

Online
Online - 1250zł netto/stanowisko

koszt

Online – 1250zł netto/stanowisko

Przykładowe zagadnienia:

 • wprowadzenie do prawa ochrony środowiska w przemyśle farmaceutycznym
 • pojęcie odpadów i jego zaskakująco restrykcyjna interpretacja
 • role w systemie zarządzania odpadami
 • przekazywanie odpadów
 • zagadnienia praktyczne: m.in. produkty w magazynach zewnętrznych, odpady powstające przy wizytach domowych, w miejscach stosowania substancji przez inny podmiot (np. testy kliniczne), zbieranie odpadów w aptekach.
 • przepisy szczególne dotyczące odpadów medycznych
 • nowe rozporządzenie dot. odpadów środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów i produktów leczniczych.
 • rozszerzona odpowiedzialność producenta za opakowania po produktach wprowadzanych na rynek i inne systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Prelegenci:

 • Klaudia Skubiszak 
 • Daniel Chojnacki 
 • Marek Paluch 

 

Formuła i koszt:

Szkolenie odbędzie się na platformie Clickmeeting. 
Koszt udziału jednej osoby wyniesie 1250zł netto (jedno stanowisko).

Kontakt z organizatorem

Ewelina Potocka

Project Manager

tel. 22 252 10 86 kom: 660 815 478

ewelina.potocka@edupharm.pl

Opiekun wydarzenia

Iwona Wandas

Starszy Specjalista ds. Sprzedaży

kom: 696 786 983

iwona.wandas@edupharm.pl

PotockaEwelina
WandasIwona