Jesteś zainteresowany wydarzeniem?

Pobierz formularz zgłoszeniowy lub zarejestruj się ONLINE:

SZKOLENIA ONLINE

SZKOLENIA STACJONARNE

Formularz Farmakopea 2021 .pdf 
Farmakopea 2021 .doc
Brak formuły stacjonarnej
Formularz w formacie .doc
Brak formuły stacjonarnej
Formularz w formacie .pdf
Nowe obowiązki dystrybutorów i importerów 13.04.2021.pdf 
Nowe obowiązki dystrybutorów i importerów 13.04.2021.doc
Brak formuły stacjonarnej
Formularz w formacie .doc
Brak formuły stacjonarnej
Formularz w formacie .pdf
.pdf 
.doc
Brak formuły stacjonarnej
Formularz w formacie .doc
Brak formuły stacjonarnej
Formularz w formacie .pdf

SZKOLENIA ONLINE

SZKOLENIA STACJONARNE

Formularz w formacie .pdf 
Formularz w formacie .doc
Formularz w formacie .doc
Formularz w formacie .pdf

ZAREJESTRUJ SIĘ ONLINE:

1. Umowa jest zawarta z chwilą potwierdzenia zgłoszenia przez Usługodawcę. Usługodawcą jest Maciej Czech, ThinkPro Maciej Czech, NIP: 951-222-67-00.

2. Przez wysłanie formularza zgłoszenia na szkolenie i potwierdzenie przez Usługodawcę uczestnictwa jest zawierana umowa. Przy zawarciu umowy wykorzystuje się elektroniczne urządzenie końcowe. Poprzez wysłanie zgłoszenia – wyrażasz zgodę na wykorzystanie elektronicznego urządzenia końcowego do zawarcia umowy.

3. Koszt uczestnictwa w wydarzeniu wynosi:

• Stacjonarnym 970zł netto /za osobę

• Online 870zł netto/za pierwszą osobę; 670zł netto /za drugą osobę; 570zł netto/za trzecią i każdą następną osobę

4. Warunki umowy są zawarte w Regulaminie.

5. Zgłoszenie uczestnictwa wymaga posiadania pełnomocnictwa do zawarcia umowy w imieniu zgłaszającego oraz upoważnienia do przekazania Usługodawcy danych osobowych i ich wykorzystania w celach organizacyjnych związanych ze szkoleniem.

6. Wycofanie zgody na wykorzystanie danych uczestników wydarzenia w celach organizacyjnych związanych z wydarzeniem, może uniemożliwić tym podmiotom uczestnictwo w wydarzeniu. W takim przypadku wszystkie dane organizacyjne będą przekazywane zgłaszającemu, jako stronie umowy.