BezpieczenstwoKosmetyki

PRODUKTYKOSMET

Szanowni Państwo,

W świetle coraz bardziej rygorystycznych wymagań dotyczących produktów kosmetycznych oraz nakładanych sankcji i kontroli w branży, a także z myślą o bezpieczeństwie Państwa przedsiębiorstw i zgodności z obowiązującymi normami, zapraszamy na niezwykle istotne szkolenie online, “Produkty kosmetyczne: klasyfikacja, ocena bezpieczeństwo i dokumentacja – zintegrowane warsztaty”, które odbędzie się 11 czerwca 2024 r. Poprowadzi je ekspertka Joanna Kukieła, dzieląc się praktyczną wiedzą w zakresie klasyfikacji, oceny toksykologicznej, bezpieczeństwa stosowania substancji oraz dokumentacji. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli zminimalizować ryzyko i skutecznie sprostać obowiązującym standardom, szczególnie w kontekście stale rosnącej presji i konieczności zgodności z przepisami.

Serdecznie zachęcamy do udziału, aby skutecznie przeciwdziałać potencjalnym ryzykom i utrzymać najwyższe standardy bezpieczeństwa w dziedzinie produktów kosmetycznych.

11.06.2024

termin

11.06.2024
Platforma Clickmeeting

formuła online

Platforma Clickmeeting
1250 złotych netto

koszt

1250 złotych netto

PLEGENTKA:

Joanna Kukieła – absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej na kierunku: Biotechnologia oraz Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej na kierunku: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka. 

Kontynuuje pracę naukową w Katedrze Technologii Produktów Roślinnych i Higieny Żywienia, na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, w temacie zastosowania substancji bioaktywnych izolowanych z grzybów w suplementacji żywności oraz jako składników kosmetycznych. 

Od ponad 20 lat aktywna w wielu obszarach przemysłu kosmetycznego, a także w sektorze projektowania i wdrażania suplementów diety. 

Od 9 lat czynnie zajmuje się oceną bezpieczeństwa produktów kosmetycznych jako safety assessor. Ukończyła kurs organizowany przez Vrije Universiteit Brussel „Safety Assessment of Cosmetics in the EU -Training Course 2018” z pozytywnym wynikiem egzaminu. Jako członek zarządu firmy świadczącej usługi w zakresie oceny bezpieczeństwa, certyfikacji oraz pełniącej funkcję delegowanego podmiotu odpowiedzialnego dla producentów i importerów kosmetyków spoza Wspólnoty zdobyła szerokie doświadczenie w ramach praktycznego zastosowania przepisów dotyczących obowiązków osoby odpowiedzialnej, producentów, importerów oraz dystrybutorów produktów kosmetycznych.

PRZYKŁADOWE ZAGADNIENIA SZKOLENIA: 

 1. Klasyfikacja Produktu:

  • Definicja produktu kosmetycznego
  • Błędy w klasyfikacji
 2. Ocena Bezpieczeństwa Produktu:

  • Zgodność z rozporządzeniem (WE) nr 1223/2009
  • Wytyczne oceny toksykologicznej
 3. Bezpieczeństwo Substancji:

  • Klasyfikacja CMR, endocrine disruptors, nanomateriały
  • Pochodzenie substancji: roślinne, zwierzęce, mineralne, biotechnologiczne
  • Olejki eteryczne
 4. Ocena Narażenia:

  • Deskryptory dawki
  • Margines bezpieczeństwa (MoS)
  • Raport bezpieczeństwa
 5. Przygotowanie Dokumentacji:

  • Surowce
  • Wyrób gotowy
  • Badania laboratoryjne

KOSZT UDZIAŁU: 
Online – 1250 złotych netto

KONTAKT DO ORGANIZATORA:

Szymon Starobrat
Specjalista ds. marketingu i rozwoju rynku
kom: 661 341 252
szymon.starobrat@edupharm.pl