PZPB

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszego szkolenia nt. „Prawo zamówień publicznych a prawo wyrobów medycznych – jak bezpiecznie i skuteczne brać udział w przetargach”.

Szkolenie prowadzone będzie przez Pana Marka Palucha oraz Tomasza Michalczyka.

10.10.2023

termin

10.10.2023
online

formuła spotkania

online
1550zł netto/stanowisko

koszt

1550zł netto/stanowisko

Jak skutecznie pozyskiwać zamówienia w przetargach na wyroby medyczne? Podczas szkolenia przedstawimy Państwu najważniejsze informacje dotyczące udziału w postępowaniach przetargowych, w tym m.in. jakie tryby udzielenia stosują najczęściej zamawiający oraz jak wartość zamówienia wpływa na stopień skomplikowania przetargu.

 Odpowiemy również na pytania jak skutecznie zadawać pytania zamawiającemu oraz czy zamawiającemu wolno opisać przedmiot zamówienia w sposób ograniczający konkurencję i jak taki opis kwestionować.

Odniesiemy się także do wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia, w tym powiemy o praktycznych aspektach związanych z samym wyrobem – jakie wyroby mogą być oferowane? jaką dokumentacje muszą posiadać? czy mogą być oferowane próbki? Przedstawimy ponadto wymagania i obowiązki podmiotu oferującego wyrób w przetargu – związane również z samą notyfikacją wyrobu.

 W dalszej kolejności omówimy praktyczne aspekty związane z udziałem postępowaniu, a więc kiedy zamawiający może wykluczyć wykonawcę, jaki jest minimalny czas na przygotowanie oferty oraz o czym należy pamiętać, kiedy ofertę już złożymy.

Główne zagadnienia szkolenia:

  • Najczęściej stosowane tryby postępowań w przetargach na wyroby medyczne.
  • Skuteczna komunikacja z zamawiającym – jak, kiedy i o co pytać zamawiającego, żeby dostać odpowiedź, której oczekujemy.
  • Charakter prawny podmiotu oferującego wyrób medyczny w przetargu – status dystrybutora, importera czy inny?  
  • Do kiedy mogę oferować w przetargach wyroby medyczne zgodne z poprzednim prawem wyrobów medycznych?
  • Eudamed i wykaz dystrybutorów – czy zastępują zgłoszenia i powiadomienia?
  • Jakich dokumentów może wymagać zamawiający w postępowaniu?
  • Jakie warunki należy spełnić, aby wystartować w przetargu (podstawy wykluczenia, warunki udziału w postępowaniu)?
  • Złożenie oferty i co dalej? – o co może pytać  zamawiający i jak się do tego przygotować?

Prelegenci:

Screenshot 2023-08-07 at 09.22.18

Marek Paluch, Associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

specjalizuje się w bieżącym doradztwie prawnym z zakresu prawa farmaceutycznego, prawa wyrobów medycznych, prawa konstytucyjnego, a także postępowań administracyjnych
i sądowoadministracyjnych.

Doradza w kwestiach dotyczących wprowadzania wyrobów medycznych na rynek, ich klasyfikacji oraz marketingu, a także w zagadnieniach związanych z rejestracją i wprowadzaniem do obrotu produktów leczniczych. Opracowuje również stanowiska i uwagi do projektów aktów prawnych, a także sporządza opinie prawne oceniające zgodność przepisów prawa z Konstytucją RP.

Doświadczenie Marka obejmuje także budowę kompleksowych systemów compliance oraz systemów przeciwdziałania korupcji w organizacjach.

mec.Michalczyk

Tomasz Michalczyk, Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Pan Tomasz specjalizuje się w doradztwie dotyczącym projektów infrastrukturalnych, zamówieniach publicznych oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Doradza zarówno wykonawcom, jak i zamawiającym, w tym w szczególności reprezentuje klientów w postępowaniach spornych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.

Ma bogate doświadczenie zdobyte podczas obsługi projektów w formule PPP, zarówno na etapie ich przygotowania, jak i realizacji, w tym m.in. autostrad płatnych, inwestycji w zakresie gospodarki odpadami, infrastruktury portowej oraz energetycznej, wdrażanych w ramach programów współfinansowanych ze środków krajowych, jak i UE.

Tomasz doradza również na etapie realizacji projektów inwestycyjnych, w tym m.in. przy opracowaniu i weryfikacji umów, obsłudze prawnej roszczeń, a także w sporach pomiędzy wykonawcami, inwestorami, podwykonawcami oraz członkami konsorcjum.

Koszt szkolenia: 1550 złotych netto/os./stanowisko

W przypadku jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam

Ewelina Potocka
Project Manager 
tel.22 252 10 86
kom:660 815 478 

www.edupharm.pl