Suplementy diety

Suplementydiety

Czy wyrok TSUE z 2023 roku zmienił zasadę stosowania oświadczeń z listy pending w komunikacji nt. suplementów diety?

Podczas najbliższego szkolenia opowiemy Państwu nie tylko o nim, ale również o tym, jak praktycznie rozróżnić suplement od produktów leczniczych, wyrobów medycznych czy innych kategorii żywności. Następnie wskażemy też, jak prawidłowo prowadzić komunikację na jego temat.

Część poświęcona komunikacji nie graniczy się tylko do przedstawienia zasad prawidłowego oznakowania. Powiemy również nieco więcej o zasadach prowadzenia reklamy – nie tylko w formie “tradycyjnej”, ale również o rosnącej w sile reklamie w SM.

Oczywiście nie ominiemy również najważniejszego  – a więc biznesowych aspektów odpowiedzialności za produkt, potencjalnych sankcji i praktycznych rad związanych z kontrolą i postępowaniami prowadzonymi przed organami nadzoru.

16.04.2024

termin

16.04.2024
online

formuła spotkania

online
online 1350 zł netto /stanowisko

koszt

online 1350 zł netto /stanowisko

PRELEGENTKA: 

Magdalena Wojtkowiak – Associate, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Zrzut ekranu 2024-02-22 o 08.23.36

Przykładowe zagadnienia

  • Różnice między suplementami diety a produktami leczniczymi oraz żywnością funkcjonalną.
  • Omówienie przypadków granicznych (produkty borderline) i metod ich klasyfikacji.
  • Przepisy regulujące reklamowanie suplementów diety, w tym ograniczenia i zakazy.
  • Omówienie uprawnień organów nadzorujących rynek suplementów diety.
  • Rodzaje odpowiedzialności prawnej za naruszenie przepisów regulujących obrót suplementami, w tym potencjalne kary.
  • I inne.

Formuła i koszt:

Szkolenie odbędzie  online  
Koszt udziału jednej osoby wyniesie: 1300zł netto (jedno stanowisko)

Pozostaję do dyspozycji.

Kontakt do organizatora 

Ewelina Potocka
Project Manager
tel. 22 252 10 86
kom: 660 815 478
ewelina.potocka@edupharm.pl

 

EwelinaPotocka