RPFB

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszego szkolenia nt. „Unijna Reforma Prawa Farmaceutycznego – zmiany, korzyści, zagrożenia”.

Twórcy projektu unijnej reformy prawa farmaceutycznego opisują go jako kamień milowy dla Europejskiej Unii zdrowia oraz poprawy zdrowia całej Europy. Bazę projektu stanowi Strategia Zdrowia UE, która – jako priorytety – wskazuje stworzenie wspólnego rynku produktów leczniczych dla całej UE, zapewnienie równego do nich dostępu, stabilnych dostaw oraz innowacyjności produktów. Jak to wszystko pogodzić? Na szkoleniu omówimy jaki wpływ mogą mieć ww. założenia i projektowane zmiany na sektor farmaceutyczny oraz to, czy projektowane zmiany wpłyną na kształt krajowej ustawy oraz regulacje reklamowe. Przedstawimy, jakie typy procedur są projektowane przez prawodawcę unijnego, czy wybór procedury będzie możliwy, czy rejestracja będzie krótsza oraz co się w tym zakresie zmieni. Odniesiemy się również do sytuacji produktów leczniczych o podwójnej kwalifikacji (połączonych z innymi), kategorii pozwoleń tymczasowych oraz możliwych skutków idei walki z antybiotykoopornością.­ 

12.10.2023

termin

12.10.2023
online

formuła spotkania

online
1350zł netto/stanowisko

koszt

1350zł netto/stanowisko

Prelegent:

marek paluch

marek paluch

Przykładowe zagadnienia

  • Cele i podstawowe założenia projektu nowego prawa farmaceutycznego w Unii Europejskiej.
  • Zakres i forma zmian w unijnym prawie farmaceutycznym – jak to wpłynie na ustawę prawo farmaceutyczne?
  • Tryby procedur rejestracyjnych oraz możliwość wyboru procedury
  • Czy rejestracja nowego produktu będzie trwała krócej?
  • Możliwe zakończenia procedury rejestracyjnej i katalog zobowiązań porejestracyjnych
  • Walka z antybiotykoopornością – założenia a możliwe skutki praktyczne

Formuła i koszt:

Szkolenie odbędzie się na platformie Clickmeeting. 
Koszt udziału jednej osoby wyniesie 1350zł netto(jedno stanowisko).

Platforma online – odbywa się na platformie ClickMeeting. Podczas niego oprócz transmisji głosu i obrazu prelegenta na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania podczas kilku sesji pytań, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Dostęp do spotkania otrzymają Państwo dzień wcześniej w formie linku przesłanego na maila. Wymagania sprzętowe i systemowe: podczas szkolenia mogą Państwo korzystać z laptopa, komputera stacjonarnego lub urządzeń mobilnych (tel. komórkowy, tablet). Platforma wymaga jedynie dostępu do jednej z najczęściej używanych przeglądarek internetowych (Google Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari, prosimy nie korzystać z Internet Explorer – firma Microsoft nie wspiera już jej działania). Łącze internetowe nie musi być wyjątkowo szybkie – tzn. jeżeli bez przeszkód mogą wyświetlić Państwo filmy na platformach streamingowych typu YouTube czy Netflix jest ono w zupełności wystarczające. Dodatkowo w przypadku awarii łącza internetowego jest możliwość “wdzwonienia” się do wydarzenia korzystając z tradycyjnego połączenia telefonicznego i jednoczesnego korzystan prezentacji przesłanej dzień wcześniej. Natomiast jest to wyjątkowa sytuacja, zdarza nam się ona b. rzadko i korzystamy z niej raczej w celu ewentualnej poprawy jakości dźwięku w przypadku bardzo złej jakości połączenia internetowego. Na kilka dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkim szkoleniu testowym, podczas którego będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00 – 16:00. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służę pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43

Pozostaję do Państwa dyspozycji

Ewelina Potocka
Project Manager
tel.22 252 10 86
kom:660 815 478

www.edupharm.pl