Szanowni Państwo

zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym naszym warsztacie „Rejestracja produktów leczniczych 2021 w teorii i praktyce“. Wydarzenie odbywa się w formie hybrydowej:

 • stacjonarnie w Warszawie
 • online na platformie Clickmeeting, działającej w oparciu o przeglądarkę internetową- nie trzeba instalować oprogramowania zewnętrznego
  Termin:

Szkolenie obędzie się 22 września 2021, w godzinach 9.00 – ok. 16:15.

Prowadzący szkolenie:

 • Magdalena Leszczyńska – ekspert niezależny
 • Marek Paluch – Associate w Kancelarii DZP
  (Pełne notki prelegentów znajdują się na dole strony)

Wśród zagadnień szkolenia ,które w sposób praktyczny zostaną omówione, znajdują się:

 • Procedury rejestracyjne w praktyce
 • Narodowa- podstawy prawne, zakres zastosowania, przebieg, wytyczne
 • Zdecentralizowana – podstawy prawne, zakres zastosowania, przebieg wytyczne
 • Zcentralizowana – podstawy prawne, zakres zastosowania
 • Wzajemnego uznania – podstawy prawne, zakres zastosowania, przebieg wytyczne
 • Podstawy prawne wniosków w oparciu o najnowsze wytyczne
 • Porównanie procedur rejestracyjnych wraz z przeglądem domeny publicznej (kryteria wyboru procedury rejestracyjnej czy źródła wiedzy regulatory w domenie publicznej)
 • Procedura administracyjna w rejestracji leków – Relacja ustawy prawo farmaceutyczne do kodeksu postępowania administracyjnego,

 

Informacje o Prelegentach

Magdalena Leszczyńska – Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) ze specjalnością technologia przemysłowa. Po ukończeniu studiów podjęła pracę w Instytucie Leków. Od 2007 r. zajmuje się rejestracją produktów leczniczych

Marek Paluch – Associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, specjalizuje się w bieżącym doradztwie prawnym z zakresu prawa farmaceutycznego, prawa wyrobów medycznych, prawa konstytucyjnego, a także postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

Doradza w kwestiach dotyczących wprowadzania wyrobów medycznych na rynek, ich klasyfikacji oraz marketingu, a także w zagadnieniach związanych z rejestracją i wprowadzaniem do obrotu produktów leczniczych. Opracowuje również stanowiska i uwagi do projektów aktów prawnych, a także sporządza opinie prawne oceniające zgodność przepisów prawa z Konstytucją RP.

Doświadczenie Marka obejmuje także budowę kompleksowych systemów compliance oraz systemów przeciwdziałania korupcji w organizacjach.

Koszta

 • Dla szkolenia szkolenia stacjonarnego cena wzięcia udziału 1250zł netto za jedną osobę.
 • Dla szkolenia w formule online koszt udziału jednej osoby wyniesie 1050 zł netto (jedno stanowisko).

Zapraszam do kontaktu.

Pozdrawiam

Ewelina Potocka
Project Manager
tel.22 252 10 86
kom:660 815 478

www.edupharm.pl