Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Przetwarzając Twoje dane osobowe dążymy do pełnego poszanowania przepisów Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) (dalej: „RODO”).

2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Maciej Czech, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ThinkPro Maciej Czech z siedzibą w Warszawie przy ul. Przy Bażantarni 13, kod pocztowy 02-793 NIP: 951-222-67-00 (dalej: „Administrator”).

3. Kontakt z Administratorem jest możliwy:

a. przy wykorzystaniu formularza kontaktowego na stronie www.edupharm.pl,

b. pocztą elektroniczną na adres kontakt@edupharm.pl,

c. pisemnie na adres siedziby Administratora: ul. PrzyBażantarni 13, 02-793 Warszawa

4. Nie został powołany inspektor ochrony danych osobowych. Administrator nie prowadzi operacji na danych osobowych na dużą skalę, o której mowa w art. 37 RODO i nie jest żadnym z podmiotów w tym przepisie wskazanych, a który miałby obowiązek powołać inspektora danych osobowych.

5. Twoje dane osobowe są zbierane i przetwarzane w następujących przypadkach:

a. Twoje dane zostały przekazane przez samego Ciebie (np. w formularzu kontaktowym, w korespondencji e-mail, wysyłając nam wizytówkę itp.) lub podmiot, który uzyskał Twoją uprzednią zgodę na przekazanie nam Twoich danych osobowych (np. przy dokonywaniu zapisu Ciebie na szkolenie),

b. Twoje dane zostały nam przekazane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

6. Nie są przetwarzane szczególne dane osobowe, o których mowa w art. 9 i 10 RODO. Oznacza to, że nie są zbierane informacje o Twojej orientacji seksualnej, poglądach politycznych, uprzednich skazaniach oraz inne dane wrażliwe. Wszystkie wiadomości zawierające takie dane będą natychmiast usuwane.

7. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych:

a. zawarcie z Tobą umowy lub zaprezentowanie Tobie oferty, a Ty uprzednio wyraziłeś na to zgodę,

b. wykonanie umowy, której jesteś stroną lub na podstawie której jesteś odbiorcą świadczenia (np. uczestnikiem szkolenia),

c. cele rozliczeniowe (np. widoczne na fakturze VAT) lub sprawozdawcze,

d. wykazanie spełnienia przez nas świadczenia na podstawie umowy zawartej z osobą trzecią,

e. w celu odpowiedzi na Twój e-mail lub zapytanie z formularza kontaktowego,

f. w celu administrowania serwerami,

g. w celu dochodzenia przysługujących Administratorowi roszczeń.

8. Odbiorcy danych osobowych:

a. kontrahenci, na rzecz których świadczone są usługi,

b. podmioty, za pomocą których świadczone są usługi (np. hotel, prowadzący szkolenie lub konferencje),

c. podmioty publiczne, jeżeli prawo do otrzymania takich danych wynika z przepisów powszechnie obowiązujących,

d. pracownicy oraz współpracownicy Administratora.

9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych, przysługują Tobie następujące uprawnienia:

a. dostęp do Twoich danych osobowych. Jeżeli takie żądanie przedstawisz – powiemy Tobie, którymi Twoimi danymi dysponujemy i jakich dokonaliśmy operacji na Twoich danych,

b. sprostowanie Twoich danych osobowych,

c. możesz żądać usunięcia Twoich danych z naszych zbiorów lub ograniczenia ich przetwarzania,

d. możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych przez nas,

e. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.10. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zaś skargę na Administratora możesz wnieść:

a. na piśmie: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

b. e-mail’em: kancelaria@uodo.gov.pl,

c. poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP: /UODO/SkrytkaESP.

11. Podanie Administratorowi danych osobowych nie jest obowiązkowe. W przypadku braku podania danych osobowych, nie zostanie zawarta z Tobą umowa, Administrator nie będzie w stanie wyświadczyć Tobie zamówionej u nas usługi; czasami Administrator nie będzie mógł nawet odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

12. Okres przechowywania danych osobowych:

a. jesteś stroną umowy zawartej z Administratorem lub też Administrator wyświadczył na Twoją rzecz jakąś usługę, będzie to czas aż do momentu przedawnienia roszczeń z tej umowy wynikających oraz przez czas aż do momentu przedawnienia zobowiązań prawnopodatkowych z tej umowy wynikających. Nie krócej więc niż lat 5 licząc od końca roku kalendarzowego,

b. jeżeli prowadzona jest korespondencja w sprawie oferty Administratora lub przedstawionej Administratorowi oferty: przez czas prowadzenia negocjacji w sprawie zawarcia umowy (a jak już zostanie ona zawarta – patrz lit. a. Polityka cookies („ciasteczka”)

Na stronie internetowej użyta jest metoda plików “cookies”.

  1. “Cookies” to dane informatyczne, pliki tekstowe, przetrzymywane w urządzeniach i przewidziane do wykorzystania na stronach internetowych. Pliki te umożliwiają rozpoznanie urządzenia użytkownika i wyświetlenie strony internetowej przystosowanej do jego indywidualnych oczekiwań. Domyślne wskaźniki ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je stworzył. “Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, czas przechowywania ich na urządzeniu finalnym oraz unikalny numer.

2. Pliki “cookies” używane są w celu przystosowania zawartości stron internetowych do oczekiwań użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia optymalizację ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.

3. Rodzaje plików “cookies”:

Tymczasowe pliki cookies związane z sesją są przetrzymywane w przeglądarce tylko przez czas sesji do momentu wyjścia z danej strony.

Trwałe pliki cookies pozostają w przeglądarce po zakończeniu sesji (o ile nie zostaną usunięte).

Analityczne pliki cookies agregują informacje o korzystaniu z danej strony, takie jak strony odwiedzone przez danego użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania witryny.

Funkcjonalne pliki cookies umożliwiają witrynie zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach (takich jak zmiana rozmiaru czcionki, dostosowanie strony i umożliwiają takie usługi, jak dodawanie komentarzy na czyimś blogu.

4. Oprogramowanie służące do wyświetlania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Polityka prywatności

1. Przetwarzając Twoje dane osobowe dążymy do pełnego poszanowania przepisów Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) (dalej: „RODO”).

2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Maciej Czech, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ThinkPro Maciej Czech z siedzibą w Warszawie przy ul. Przy Bażantarni 13, kod pocztowy 02-793 NIP: 951-222-67-00 (dalej: „Administrator”).

3. Kontakt z Administratorem jest możliwy:

a. przy wykorzystaniu formularza kontaktowego na stronie www.edupharm.pl,

b. pocztą elektroniczną na adres kontakt@edupharm.pl,

c. pisemnie na adres siedziby Administratora: ul. PrzyBażantarni 13, 02-793 Warszawa

4. Nie został powołany inspektor ochrony danych osobowych. Administrator nie prowadzi operacji na danych osobowych na dużą skalę, o której mowa w art. 37 RODO i nie jest żadnym z podmiotów w tym przepisie wskazanych, a który miałby obowiązek powołać inspektora danych osobowych.

5. Twoje dane osobowe są zbierane i przetwarzane w następujących przypadkach:

a. Twoje dane zostały przekazane przez samego Ciebie (np. w formularzu kontaktowym, w korespondencji e-mail, wysyłając nam wizytówkę itp.) lub podmiot, który uzyskał Twoją uprzednią zgodę na przekazanie nam Twoich danych osobowych (np. przy dokonywaniu zapisu Ciebie na szkolenie),

b. Twoje dane zostały nam przekazane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

6. Nie są przetwarzane szczególne dane osobowe, o których mowa w art. 9 i 10 RODO. Oznacza to, że nie są zbierane informacje o Twojej orientacji seksualnej, poglądach politycznych, uprzednich skazaniach oraz inne dane wrażliwe. Wszystkie wiadomości zawierające takie dane będą natychmiast usuwane.

7. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych:

a. zawarcie z Tobą umowy lub zaprezentowanie Tobie oferty, a Ty uprzednio wyraziłeś na to zgodę,

b. wykonanie umowy, której jesteś stroną lub na podstawie której jesteś odbiorcą świadczenia (np. uczestnikiem szkolenia),

c. cele rozliczeniowe (np. widoczne na fakturze VAT) lub sprawozdawcze,

d. wykazanie spełnienia przez nas świadczenia na podstawie umowy zawartej z osobą trzecią,

e. w celu odpowiedzi na Twój e-mail lub zapytanie z formularza kontaktowego,

f. w celu administrowania serwerami,

g. w celu dochodzenia przysługujących Administratorowi roszczeń.

8. Odbiorcy danych osobowych:

a. kontrahenci, na rzecz których świadczone są usługi,

b. podmioty, za pomocą których świadczone są usługi (np. hotel, prowadzący szkolenie lub konferencje),

c. podmioty publiczne, jeżeli prawo do otrzymania takich danych wynika z przepisów powszechnie obowiązujących,

d. pracownicy oraz współpracownicy Administratora.

9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych, przysługują Tobie następujące uprawnienia:

a. dostęp do Twoich danych osobowych. Jeżeli takie żądanie przedstawisz – powiemy Tobie, którymi Twoimi danymi dysponujemy i jakich dokonaliśmy operacji na Twoich danych,

b. sprostowanie Twoich danych osobowych,

c. możesz żądać usunięcia Twoich danych z naszych zbiorów lub ograniczenia ich przetwarzania,

d. możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych przez nas,

e. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.10. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zaś skargę na Administratora możesz wnieść:

a. na piśmie: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

b. e-mail’em: kancelaria@uodo.gov.pl,

c. poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP: /UODO/SkrytkaESP.

11. Podanie Administratorowi danych osobowych nie jest obowiązkowe. W przypadku braku podania danych osobowych, nie zostanie zawarta z Tobą umowa, Administrator nie będzie w stanie wyświadczyć Tobie zamówionej u nas usługi; czasami Administrator nie będzie mógł nawet odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

12. Okres przechowywania danych osobowych:

a. jesteś stroną umowy zawartej z Administratorem lub też Administrator wyświadczył na Twoją rzecz jakąś usługę, będzie to czas aż do momentu przedawnienia roszczeń z tej umowy wynikających oraz przez czas aż do momentu przedawnienia zobowiązań prawnopodatkowych z tej umowy wynikających. Nie krócej więc niż lat 5 licząc od końca roku kalendarzowego,

b. jeżeli prowadzona jest korespondencja w sprawie oferty Administratora lub przedstawionej Administratorowi oferty: przez czas prowadzenia negocjacji w sprawie zawarcia umowy (a jak już zostanie ona zawarta – patrz lit. a. Polityka cookies („ciasteczka”)

Na stronie internetowej użyta jest metoda plików “cookies”.

  1. “Cookies” to dane informatyczne, pliki tekstowe, przetrzymywane w urządzeniach i przewidziane do wykorzystania na stronach internetowych. Pliki te umożliwiają rozpoznanie urządzenia użytkownika i wyświetlenie strony internetowej przystosowanej do jego indywidualnych oczekiwań. Domyślne wskaźniki ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je stworzył. “Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, czas przechowywania ich na urządzeniu finalnym oraz unikalny numer.

2. Pliki “cookies” używane są w celu przystosowania zawartości stron internetowych do oczekiwań użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia optymalizację ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.

3. Rodzaje plików “cookies”:

Tymczasowe pliki cookies związane z sesją są przetrzymywane w przeglądarce tylko przez czas sesji do momentu wyjścia z danej strony.

Trwałe pliki cookies pozostają w przeglądarce po zakończeniu sesji (o ile nie zostaną usunięte).

Analityczne pliki cookies agregują informacje o korzystaniu z danej strony, takie jak strony odwiedzone przez danego użytkownika oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania witryny.

Funkcjonalne pliki cookies umożliwiają witrynie zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach (takich jak zmiana rozmiaru czcionki, dostosowanie strony i umożliwiają takie usługi, jak dodawanie komentarzy na czyimś blogu.

4. Oprogramowanie służące do wyświetlania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.