CompliancePharm

CompliancePharm

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszego szkolenia nt. Compliance w sektorze farmaceutycznym“.

Na firmach z branży farmaceutycznej spoczywa obowiązek działania zgodnie z licznymi aktami prawnymi oraz wytycznymi i kodeksami branżowymi. 

Pojawiające się nowe trendy rynkowe i obszary działań oraz różne zdarzenia wewnętrzne wymagają od działów compliance wczesnej identyfikacji ryzyk oraz opracowania często nowatorskich rozwiązań minimalizujących to ryzyko. 

 

PRZYKŁADOWE ZAGADNIENIA:

  • Charakter współpracy z HCP – jakie działania może podejmować firma farmaceutyczna?
  • Współpraca z HCP a zasady pharmacovigilance  – czy HCP może odpłatnie zbierać dla firmy farmaceutycznej dane dot. niekorzystnego działania ich leków?
  • Wręczanie próbek i upominków – jak nie narazić się na zarzut działania korupcyjnego we współpracy z HCP
  • Sponsoring a fee for service – jaka podstawa będzie właściwa?
  • Social media pracowników i firmy – jakie treści są wrażliwe?
  • Jak zarządzić tym ryzykiem ? ramy prawne i kodeksy branżowe.
18.07.2024r.

termin

18.07.2024r.
platforma Clickmeeting

szkolenie online

platforma Clickmeeting
1500 złotych netto

koszt

1500 złotych netto

PRELEGENCI:

Marek Paluch, Senior Associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka – specjalizuje się w bieżącym doradztwie prawnym z zakresu prawa farmaceutycznego, prawa wyrobów medycznych, prawa konstytucyjnego, a także postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Doradza w kwestiach dotyczących wprowadzania wyrobów medycznych na rynek, ich klasyfikacji oraz marketingu, a także w zagadnieniach związanych z rejestracją i wprowadzaniem do obrotu produktów leczniczych. Opracowuje również stanowiska i uwagi do projektów aktów prawnych, a także sporządza opinie prawne oceniające zgodność przepisów prawa z Konstytucją RP. Doświadczenie Marka obejmuje także budowę kompleksowych systemów compliance oraz systemów przeciwdziałania korupcji w organizacjach.

Magdalena Wojtkowiak, Associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka – zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie prawa farmaceutycznego na rzecz firm farmaceutycznych oraz podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi i żywnością. W szczególności w zakres jej specjalizacji wchodzą kwestie dystrybucji produktów leczniczych oraz kwestie wprowadzania do obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Posiada również doświadczenie w doradztwie z zakresu weterynaryjnych produktów leczniczych oraz pasz. Magdalena doradza również klientom w zakresie prowadzenia reklamy i aktywności trademarketingowych dla produktów sensytywnych, w szczególności produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety. Magdalena wspiera klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia, w tym przed Prezesem URPL, Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, Głównym Inspektorem Sanitarnym, Inspekcją Handlową. Pomaga również przedsiębiorcom opracowywać stanowiska i uwagi do projektów aktów prawnych, istotnych z perspektywy prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Mateusz Mądry, Parner/Szef Praktyki Life Science – specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa farmaceutycznego, a także postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Doradza głównie podmiotom z branży farmaceutycznej i wyrobów medycznych w sprawach dotyczących wejścia na rynek, działań marketingowych, zasad konkurencji. Wcześniej pracował między innymi w departamencie prawnym Europejskiej Agencji Leków, Ministerstwie Zdrowia oraz w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, gdzie zajmował różne stanowiska, w tym Dyrektora Departamentu Ma doświadczenie jako Legal Director w centrali firmy z tzw. Big Pharma, gdzie odpowiadał za prawne aspekty rozwoju i komercjalizacji nowoczesnych technologii oraz compliance. Mateusz jest również autorem licznych publikacji z zakresu prawa farmaceutycznego.

KOSZT UDZIAŁU: 

1500 pln netto/stanowisko

KONTAKT DO ORGANIZATORA:

Ewelina Potocka
Project Manager
tel. 22 252 10 86
kom: 660 815 478
ewelina.potocka@edupharm.pl

Iwona Wandas
Starszy specjalista ds. sprzedaży
iwona.wandas@edupharm.pl
696 786 983

 

PotockaEwelina
WandasIwona