Audyt w hurtowni farmaceutycznej

audyt
 
Audyt farmaceutyczny systemu jakości odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu niezmiennego standardu produkcji i dystrybucji leków, będąc fundamentem dla bezpieczeństwa pacjentów i zgodności z obowiązującymi przepisami.
 
Serdecznie zapraszamy na szkolenie “Audyt jako narzędzie monitorowania i doskonalenia farmaceutycznego systemu jakości w hurtowni farmaceutycznej”, które adresowane jest bezpośrednio do wytwórców i producentów leków, mając na celu wyposażenie ich w umiejętności niezbędne do prowadzenia efektywnych audytów. Uczestnicy zostaną zapoznani z całościowym procesem audytu – od podstaw prawnych, poprzez metodykę, planowanie, realizację, aż po analizę wyników i wdrażanie działań korygujących. Program szkolenia zapewnia praktyczną wiedzę, która pozwoli uczestnikom wykorzystać audyt jako narzędzie do ciągłego doskonalenia systemów jakości w ich organizacjach. Jest to okazja dla przedstawicieli branży farmaceutycznej do rozwijania kompetencji w zakresie audytu jakości, co przyczyni się do podniesienia standardów bezpieczeństwa i skuteczności produkcji farmaceutycznej.
16.04.2024

termin

16.04.2024
Platforma Clickmeeting

formuła online

Platforma Clickmeeting
1600 złotych netto

koszt

1600 złotych netto

PRELEGENT

Rafał Solski – farmaceuta z wykształcenia, absolwent Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie na kierunku Menedżer Jakości. Członek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz International Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE), posiadający certyfikaty menedżera jakości i audytora systemów zarządzania jakością od TUV NORD. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w branży farmaceutycznej, pracując na stanowiskach kierowniczych w polskich i międzynarodowych firmach farmaceutycznych oraz w Narodowym Instytucie Leków, gdzie odpowiadał za zarządzanie jakością. Specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu i audytowaniu systemów zarządzania jakością zgodnie z GMP, GDP, wytycznymi ICH, a także w metodach TQM i zarządzania procesowego w sektorze farmaceutycznym i medycznym. Jest założycielem ATM Pharma Consulting, oferującej usługi doradcze i audytorskie dla branży farmaceutycznej i medycznej.

PRZYKŁADOWE ZAGADNIENIA: 

  1. Podstawa prawna audytu farmaceutycznego – omówienie regulacji prawnych umożliwiających przeprowadzanie audytów w firmach dystrybuujących leki.
  2. Metodyka audytu farmaceutycznego – podstawowe zasady i metody stosowane podczas audytowania systemów jakości w branży farmaceutycznej.
  3. Kompetencje audytora – cechy, umiejętności i wiedza niezbędna do skutecznego przeprowadzania audytów jakościowych.
  4. Planowanie i organizacja audytu – jak przygotować i zorganizować audyt, aby był efektywny i zgodny z celami jakościowymi firmy.
  5. Działania poaudytowe – postępowanie po audycie, w tym opracowywanie i wdrażanie planów naprawczych w celu poprawy systemu jakości.

KOSZT UDZIAŁU:

1600 zł netto/stanowisko

KONTAKT DO ORGANIZATORA:

Ewelina Potocka
Project Manager
tel. 22 252 10 86
kom: 660 815 478
ewelina.potocka@edupharm.pl

PotockaEwelina

Iwona Wandas
Starszy Specjalista ds. Sprzedaży
tel. 22 252 10 86
kom: 696 786 983
iwona.wandas@edupharm.pl

 

WandasIwona