WM4

Szanowni Państwo,

Zapraszam na organizowane we współpracy z Kancelarią Domański Zakrzewski Palinka szkolenie on-line Nowe obowiązki producentów wyrobów medycznych po dniu 26 maja 2021 r. – na co zwrócić uwagę? Szkolenie zaplanowane zostało na dzień 21 kwietnia 2021 r., w godzinach 10:00 – 15:00.

Do wejścia w życie Rozporządzenia 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych pozostało jedynie 76 dni. Dodatkowo wciąż trwają prace rządowe nad nową Ustawą o wyrobach medycznych, która ma zastąpić „starą” ustawę z 2010 r. Oba akty prawne znacząco zmienią rzeczywistość prawną w jakiej funkcjonują podmioty działające na rynku wyrobów medycznych. Nowe przepisy w bardzo dużym stopniu dotkną również zakres obowiązków, które wypełnić będą musieli producenci wyrobów medycznych.

Nowe obowiązki dotną w szczególnościsystemów zarządzania ryzykiem, systemów zarządzania jakością czy nadzoru nad wyrobami medycznymi po wprowadzeniu ich do obrotu. Jednak oprócz tego obowiązków jakościowych i proceduralnych nowe rozporządzenie w praktyce spowoduje konieczność przemodelowania całości działań wewnątrz firma zajmujących się produkcją wyrobów medycznych oraz współpracy z innymi uczestnikami rynku. 

Zapraszam do zapoznania się z programem wydarzenia (TUTAJ). Formularz zgłoszeniowy (TUTAJ)

Z tego powodu EduPharm wraz z Kancelarią Domański Zakrzewski Palinka  proponują przeprowadzenie szkolenia, którego głównym celem jest:

  • podsumowanie kluczowych zmian, które czekają nas w najbliższym czasie,
  • ułatwienie sprawdzenia czy Państwa organizacja już dziś jest gotowa na nową rzeczywistość prawną,

oraz

  • wskazanie praktycznych kwestii – które nie wynikają z niezbędnego minimum obowiązków prawnych – a które mogą pomóc firmie w pierwszych miesiącach stosowania Rozporządzenia 2017/745.

Szkolenie poprowadzi Marek Paluch, Associate w Kancelarii DZP. Marek specjalizuje się w zagadnieniach związanych z bieżącym doradztwem prawnym w obszarze prawa wyrobów medycznych, prawa farmaceutycznego, a także postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

Jeśli w Państwa ocenie jakieś kwestie wymagają osobnego omówienia podczas szkolenia – prosimy o informację. Postaramy się maksymalnie dopasować przebieg szkolenia do Państwa oczekiwań.

Koszt szkolenia to 950zł netto za jedną osobę (jedno stanowisko). Za każdą kolejną osobę 840zł netto