WM3

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na organizowane we współpracy z Kancelarią Domański Zakrzewski Palinka szkolenie on-line Nowe obowiązki dystrybutorów i importerów po dniu 26 maja 2021 r. – jak się do nich przygotować?, które odbędzie się 13 kwietnia 2021r.

Przypominamy, że już 26 maja 2021 r. w życie wchodzi Rozporządzenie 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych. Dodatkowo Rada Ministrów wciąż prowadzi prace nad nową Ustawą o wyrobach medycznych, która ma zastąpić ustawę z 2011 r. Oba akty prawne znacząco zmienią rzeczywistość prawną w jakiej funkcjonują podmioty działające na rynku wyrobów medycznych.

Nowe przepisy w bardzo dużym stopniu dotkną również zakres obowiązków dystrybutorów i importerów wyrobów medycznych. Zmianie ulegną m.in. przepisy dotyczące transportu i przechowywania czy potwierdzenia zgodności wyrobów medycznych z prawem. Bardzo dużą zmianą będą równie dodatkowe obowiązki „proceduralne”, w tym dotyczące wymogu prowadzenia tzw. rejestru skarg.

Szkolenie będzie miało na celu rozjaśnienie kluczowych zagadnień związanych z nowymi obowiązkami prawnymi, wskazanie obszarów ryzyk, ułatwienie przygotowania się do nowej rzeczywistości i pomoc w identyfikacji ewentualnych obowiązków, które należy wdrożyć jeszcze przed wejściem w życie Rozporządzenia 2017/745.

Zapraszam do zapoznania się z programem wydarzenia (TUTAJ). Formularz zgłoszeniowy (TUTAJ)

Szkolenie poprowadzi w całości mecenas Marek Paluch, Associate w Kancelarii DZP. Marek specjalizuje się w zagadnieniach związanych z bieżącym doradztwem prawnym w obszarze prawa wyrobów medycznych, prawa farmaceutycznego, a także postępowań i sądowoadministracyjnych.